Blogid

116 aastat tagasi nõuti ajalehes ahingupüügi keelamist ja kalakaitseinspektori ameti loomist 

Kalale!, 12. juuli 2019, 14:00
Foto: Pixabay
Kewadene aeg on jälle käes; rannamees waatab igatsuse ja lootusega mere oma leiwaandja poole. Nii kui põllumees iga aasta uue lootusega oma põldu künnab, äestab ja külmab, niisamasuguses ootuses sõuab ka ranna rahwas, niipea kui suur wesi ennast jääkattest wabastab, merele kewadesele kalapüügile.

Raske ja hädaohtlik on kalapüüdja töö, ning sagedasti ei õnnesta ta waew ja hool suuremat ühtigi – kalasaak on liig kehw!
Tihti kuuldub kalapüüdjate suust kurtmist, et kalade, iseäranis suuremate soomuskalade, nagu haugi, ahwena, wimma jne rohkus aasta aastalt wähemaks jääda. Paiguti ei maksta püük sugugi püüsete kulu ära, arwamata weel enese waew ja ajawiide.

Edasi lugemiseks: