Uudised

Kolm riiki asuvad Soome lahe keskkonnariske analüüsima 

Toimetas Vidrik Võsoberg, 30. mai 2019, 09:51
Soome laht, reisilaev.Foto: Aldo Luud
Soome lahe seisundi parandamise nimel on Eesti, Soome ja Venemaa juba aastaid koostööd teinud. Vähehaaval ongi olukord näidanud paranemismärke, kuid inimtegevuse mõju Soome lahele on jätkuvalt intensiivne ja keskkonnaseisund halb.

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõuniku Eda Andresmaa sõnul on seisundi parandamist takistanud eelkõige teadmiste nappus, riikides kasutatavate uurimis- ja hindamismetoodikate erinevus ning andmete killustatus.

„Sel kevadel käivitasime koos Venemaa ja Soome ekspertidega ühisprojekti ADRIENNE, mis peaks selle probleemi lahendama. Paika pannakse ühtne metoodika, mille alusel koondatakse olemasolevad andmed ning kaardistatakse ja modelleeritakse Soome lahe mereelupaigad ning liikide levik. Nii saadakse ühilduvad ja ühtlustatud andmekihid kogu Soome lahe kohta. Projekti lõppeesmärk on luua otsustusmudel, mis võimaldab hinnata erinevate inimtegevuste mõju Soome lahe tundlikule mereökosüsteemile ning millist rolli mängib muutuv kliima,“ ütles projektijuht Jonne Kotta TÜ Eesti mereinstituudist. „See mudel aitab meil planeerida võimalikke leevendusmeetmeid ja testida inimtegevuste mõjusid Soome lahe keskkonnaseisundile,“ täiendas Andresmaa.

Loodav interaktiivne veebirakendus võimaldab analüüsida inimtegevusest ning kliimamuutustest tulenevaid piiriüleseid keskkonnariske Soome lahes. Virtuaalselt suurendades või vähendades eri koormusi - kalandus, toitainete sissekanne merre, merepõhja kasutus, võõrliikide levik - ning kasutades erinevaid kliimamuutusstsenaariume, saab selle innovaatilise tööriista abil hinnata võimalikke mõjusid mereelustikule.