Blogid

Madis Messimas: Jõelähtme jõge ootab Vääna saatus? 

Kalale, 19. august 2017, 21:00
Põllumajandusamet valmistub Jõelähtme jõel ette võtma töid, mis suure tõenäosusega halvendavad jõe elukeskkonda, kirjutab veekogude seisundi pärast südant valutav kalamees Madis Messimas. 

Hooldustööde juhend(määrus nr.75) on loodud ainult veejuhtmete ehk inimtekkeliste kraavide ja kanalite eesvoolu lõikude hoiutöödeks, ja maaparandusseadus eristab otseselt loodusliku veekogu inimtekkelistest veekogust nõudes täiendavalt, et kõik eesvoolud peavad olema võimalikult isepuhastuvad. Lisama peab veel veeseaduse ja vee direktiivi nõuetest tulenevad tingimuste ja kohustuste rikkumised, nii on looduslikel veekogudel samalaadsed tööd seadusevastane tegevus.

Põllumajandusamet saadab vastustes paragrahvinumbreid... Kuid reaalselt vajab Eesti loodus teist mõtteviisi.