Kalapüük

Lääne Prefektuur hoiatab kehvade jääolude eest.  

Kalale!, 31. märts 2010, 18:04
Lääne Prefektuur hoiatab kehvade jääolude eest ja palub inimestel olla ettevaatlik siseveekogudel, merel ja lahtedel olevale jääle minnes. Seoses kevade saabumisega ning jää sulamisega, hoiatab prefektuur kodanikke, kes üritavad minna merejääle või muudele veekogudele, väga kiiresti muutuvate jääolude eest. "Jääkate merel ja muudel veekogudel on muutunud väga ohtlikuks ning hoides ära enda elu ohtu sattumise, soovitan olla ülimalt ettevaatlik nii enda kui ka kaasinimeste suhtes.

"Jääkate merel ja muudel veekogudel on muutunud väga ohtlikuks ning hoides ära enda elu ohtu sattumise, soovitan olla ülimalt ettevaatlik nii enda kui ka kaasinimeste suhtes. Esmapilgul võib jääle minek tunduda küll ohutu, kuid kuna Eesti kliimale on omane kiire ja vahelduv ilmastikuolude muutumine, võib ka olukord merel ja veekogudel sama kiiresti muutuda. Kohati on veekogudel lumesulamisvesi ning suured jääpraod, mis esmapilgul võivad märkamatud olla. Öökülmadega võivad praod olla kaetud õhukese jääkihiga ning kohati on rannaäärsetesse piirkondadesse koondunud rüsijää. Seega, oht läbi jää vajuda on suur ning külma vette sattunud inimene kaotab tegutsemisvõime kiiresti", manitseb Lääne Prefektuuri merevalvekeskuse juht Tarvo Vaher, "soovitan pigem jääle mitte minna."

Paneme ka lapsevanematele südamele - ärge jätke lapsi veekogude läheduses järelvalveta ja selgitage neile jäälemineku ohte.

Et vältida õnnetusjuhtumeid, palume jääle minnes alati kaasa võtta laetud mobiiltelefoni, mis on hädaolukordade puhul vajalik ning aitab päästjaid juhtumi lahendamisel. Samuti tuleb kindlasti tutvuda ilmastikuoludega ning oleks hea, kui merejääl toimetamisest oleks teadlik ka mõni sõber või tuttav, keda eelnevalt on informeeritud.

Politsei- ja Piirivalveamet