Kalapüük

Kalapüügiseaduse eiramine tõi ettevõttele trahvi 

Kalale!, 14. märts 2005, 19:11
Keskkonnainspektsioon trahvis kala kokkuostu ja müügiga tegelevat ettevõtet kala päritolu tõendavate dokumentide puudumise eest 18000 krooniga. Käesoleva aasta jaanuaris ostis Kohtla-Järvel asuv ettevõte erinevatelt laevadelt kilu ja räime ning tõi kokkuostetud kala Tallinnas asuvasse külmhoonesse. Ettevõtte esmakokkuostu kviitungite ja saatedokumentide võrdlemisel selgus, et 16330 kg kilu ja räime kohta päritolu tõendavad dokumendid puudusid.

Käesoleva aasta jaanuaris ostis Kohtla-Järvel asuv ettevõte erinevatelt laevadelt kilu ja räime ning tõi kokkuostetud kala Tallinnas asuvasse külmhoonesse.

Ettevõtte esmakokkuostu kviitungite ja saatedokumentide võrdlemisel selgus, et 16330 kg kilu ja räime kohta päritolu tõendavad dokumendid puudusid.

Sellega rikkus ettevõte kalapüügiseaduse nõuet, mille kohaselt on keelatud osta, müüa, transportida või töödelda värsket kala, mille päritolu ei ole tõendatav.

Päritolu tõendavad dokumendid on vajalikud püütud kalakoguste ning püügilimiidist kinnipidamise kontrollimiseks.

Keskkonnainspektsioon, kelle ülesandeks on teostada järelevalvet kalapüügi, kalakoguste ja päritolu üle, kontrollib pidevalt nii kala esmakokkuostjaid, müüjaid kui käitlejaid.

Harjumaa osakonna vaneminspektori Roland Heinsalu sõnul on olukord nõutavate dokumentide osas viimase poole aastaga tunduvalt paranenud. Kalamüüjad ja -käitlejad juba teavad, milliseid dokumente neilt küsitakse ning enamasti on need ka olemas.