Kalapüük

Kalapüügirikkumisi 19.-28. jaanuar 

Kalale, 29. jaanuar 2004, 10:44
IDA-VIRUMAA: Aleksander I. , Igor S. ja Igor B.

Toomas F. sai 1080-kroonise trahvi loata üheksa nakkevõrguga kalastamise eest. Valeri M. ja Vladimir T. said 1200-kroonise trahvi loata nakkevõrkudega püügi eest.

Inspektorid tabasid Peipsi järvel Alajõe piirkonnas kalapüügiloata nakkevõrguga kalastava Oleg M-i. Olegi karistati loata püügi eest 1800‑kroonise trahviga, millele lisaks tuleb tal 13 koha püügiga loomastikule tekitatud kahju hüvitamiseks tasuda 1950 krooni.

Toila sadamas kontrollisid keskkonnainspektorid kalalaeva SAKA kalapüügiga seotud andmete esitamise õigsust. Kapten ei olnud laeva sadamasse tulekust Keskkonnainspektsioonile teatanud, kuigi seda oleks tulnud teha vähemalt 30 minutit enne sadamasse jõudmist. Kalalaeva kaptenile määrati rikkumise eest karistuseks 2400-kroonine trahv.

Kalalaeva AER kaptenit karistati Keskkonnainspektsioonile valeandmete edastamise eest 2400-kroonise trahviga. Kapten teatas, et laeva pardal on 200 kilo värsket räime, kuid inspektorid tuvastasid Toila sadamas laeva kontrollides, et tegelikult oli räime püütud 1,4 tonni.

HIIUMAAL Lehtma sadamas kalalaeva Hõbessaare kontrollides tuvastas inspektor kalapüügiga seonduvate andmete edastamise korra rikkumise. Laeva kapten oli Keskkonnainspektsioonile valed andmed edastanud –15 tonni räime asemel oli laeva pardal tegelikult 25 tonni räime. Kaptenit karistati rikkumise eest 3000-kroonise trahviga.

PÄRNUMAA: Juhan R. (51) sai 1800-kroonise trahvi, sest ta oli Pärnu lahele 31 nakkevõrku püügile asetanud päev varem, kui talle väljastatud luba kehtima hakkas, seega püüdis ta luba omamata.

Ain K. (48) kalastas Pärnu lahel Valgeranna traaversis 50 nakkevõrguga, kuigi loa alusel oli tal õigus püüda 40 võrguga. Võrgujada mõõtmisel tuvastas inspektor, et lubatud 700 m asemel oli jada 1400 m pikk. Aini karistati rikkumiste eest 1800-kroonise trahviga.

Kihnu väinas politseinike ja piirivalvuritega tehtud ühisreidil tabati 24 kalapüügiõiguseta harrastuskalastajat. Kõigile määrati karistuseks 300‑kroonised trahvid. Samas karistati 1200-kroonise trahviga Elmar M-i, kes püüdis seitsme nakkevõrguga, kuigi loa alusel oli talle lubatud püüda vaid kolmega.

TARTUMAA: Enn P. (60) sai nelja nakkevõrguga loata püügi eest 3000‑kroonise trahvi. Andrei L. (26) püüdis 14 nakkevõrguga kala, omades luba vaid 10 võrgule. Teda karistati 1200-kroonise trahviga. Loata kahe nakkevõrguga püügil jäid vahele ka Jüri P. (32), Jevgeni J. (53) ja Tarmo M. (23). Mehi karistati 1200‑krooniste trahvidega.

Valeri K. (33) püüdis kümne nakkevõrguga, mis olid kõik lubatust väiksema silmasuurusega. Teda karistati 3000-kroonise trahviga. Dimitri N. (29) sai 1200-kroonise trahvi, sest ta püüdis nakkevõrkudega, mille silmasuurus oli lubatust väiksem. Aleksei S. (41) kalastas kaheksa võrguga, millest neli olid lubatust väiksema silmasuurusega. Teda karistati 1200-kroonise trahviga. Viktor D. (41) püüdis nelja nakkevõrguga, millest kaks olid lubatust väiksema silmasuurusega. Teda trahviti samuti 1200 krooniga.

Vladislav S. (24) transportis Jõhvi-Tartu maanteel värsket kala, mille kohta tal ei olnud esitada kala päritolu tõendavaid dokumente. Inspektor määras mehele rikkumise eest 1200-kroonise trahvi. Värske kala transportimine, mille päritolu ei ole tõendatav, on keelatud.