Kalapüük

Valmis Eesti keskkonnajärelevalvet käsitlev kogumik 

Kalale, 20. jaanuar 2004, 15:08
Keskkonnainspektsiooni algatusel ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel valmis Eesti keskkonnajärelevalvet käsitlev kogumik. Kogumik annab ülevaate Eestis keskkonnajärelevalvet tegevatest asutustest, järelevalvet reguleerivatest õigusaktidest ja keskkonnajärelevalve ajaloost. Statistika alusel analüüsitakse keskkonnajärelevalvet teemade kaupa paari viimase aasta lõikes ja põigatakse pisut ka varasemasse aega.

Kogumik annab ülevaate Eestis keskkonnajärelevalvet tegevatest asutustest, järelevalvet reguleerivatest õigusaktidest ja keskkonnajärelevalve ajaloost. Statistika alusel analüüsitakse keskkonnajärelevalvet teemade kaupa paari viimase aasta lõikes ja põigatakse pisut ka varasemasse aega.

Keskkonnajärelevalve töö iseloomust saab aimu inspektori enda kirjutatu põhjal.

Kogumiku “Keskkonnajärelevalve 2003” trükiarv on 1000 eksemplari, lähiajal avaldatakse see ka Keskkonnainspektsiooni kodulehel Esitlus toimub kolmapäeval kell 15.00 Keskkonnainspektsiooni I korruse nõupidamiste ruumis, Kopli 76.