Kalapüük

Kalapüügiseaduse rikkumisi 

Kalale, 22. mai 2003, 20:05
TARTUMAAL eemaldasid inspektorid kalapüügi keeluajal Ähijärvest 22 jaVõngjärvest 6 nakkevõrku. Peipsi järvest eemaldati ebaseaduslikult püügileasetatud 12 nakkevõrku. Peipsi järvel kuue nakkevõrguga ilma loata kalastanud Nikolai S.


Võngjärvest 6 nakkevõrku. Peipsi järvest eemaldati ebaseaduslikult püügile


asetatud 12 nakkevõrku.


Peipsi järvel kuue nakkevõrguga ilma loata kalastanud Nikolai S. sai


karistuseks 3000 krooni suuruse trahvi. Keeluajal püütud 110 koha eest tuleb


mehel hüvitada 16 500 krooni looduslikule loomastikule tekitatud kahju.


IDA-VIRUMAAL tabas keskkonnainspektor Narva jõel veehoidlast ülesvoolu


Sergei K. ja Nikolai P., kelle paadis oli 4 nakkevõrku, 12 haugi ja ligi 6


kilo särge. Keeluajal ja keelatud kohas kalastamise eest said mõlemad mehed


karistuseks 6000 krooni suuruse trahvi.


HARJUMAAL Keila vallas tabas inspektor Sooda järvel Rene O. ja Reiko K., kes


kalastasid kalastuskaarti omamata. Inspektor tegi mõlemale 150-kroonised


hoiatustrahvid.


Keskkonnainspektor tabas vahetult enne 6 nakkevõrgu püügile asetamist Keila


jõe kaldal Sergei P., kellel võrkudega kalastamiseks kalapüügiluba ei ole.


Mees sai karistuseks 4200 krooni suuruse trahvi.


LÄÄNEMAAL Matsalu Looduskaitsealal ilma kalastuskaardita kalastanud Eldur M.