Kalade elu

Peipsi ahven, soovid ja tegelikkus 

Väino Vaino ja Elor Sepp, 8. märts 2018, 10:00
.

Järgnev kirjatükk on Peipsi kalauurijate Väino Vaino ja Elor Sepa ühisartikkel andmaks harrastuspüüdjatele aimu ahvenavaru seisukorrast selle kalaliigi peamises püügijärves Peipsis.

Huvi ja ressurss.

Suurenenud huvi ahvena käekäigu vastu tekib tavaliselt, kui Peipsile on moodustunud püsiv jääkate. Tänavu on see teema eriti kuum, kuna valdavalt on õnge otsa jääv ahven oluliselt väiksem kui eelneval paaril aastal ning see tekitab oodatult küsimusi. Järgnevalt püüakski selgitada, millest selline olukord tingitud on ja millised on meie hinnangul kalameeste tuleviku võimalused. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut on Peipsi kalavarudel silma peal hoidnud juba üle kahekümne aasta. Meie töö peaeesmärgiks on varu hetkeseisu jälgimine, püügisoovituste andmine ja prognooside koostamine, kuid igasugune ennustamine põhineb teadupärast eelkõige ajalool ja seega jälgime ka pikemaajalisi trende kalavarude muutustes. Varu hindamiseks kasutatakse oma katsepüükide andmeid (populatsiooni arvukus, biomass, koosseis) kombineerituna kalurite püügistatistikaga.

Edasi lugemiseks: