Persoon

Kaire Märtininiga kalavarudest ja elust 

Jarko Jaadla, 8. märts 2018, 10:00
AKUDE LAADIMINE. Suvel ei raatsi Kaire küll Eestist ära minna.

Kaire Märtin on Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonnas töötanud 18 aastat, alustas spetsialisti kohast ja arenes sealt edasi. Töötas vahepeal ka Brüsselis Eesti alalises esinduses EL juures kalanduse atašeena ning naasnuna asus osakonnajuhataja kohale.

Käesolevate ridade autoril oli au töötada Kaire Märtini alluvuses pea neli aastat. Kuigi tegu oli riigiametniku tööga, sulgus selle naise järel kabineti uks alati hiljem kui kell viis. Ei ole põhjust talle enam meele järele olla, seepärast tulevad need sõnad ilma ilustamata. Kaire sai persooniks valitud eelkõige oma pühendumuse ja eneseohverdusliku käitumise tõttu. Ja seda meie armsa Eesti kalavarude nimel.

Olen pärit Tallinnast, juured ulatuvad nii Loode- kui Lõuna-Eestisse.

Edasi lugemiseks: